Missie en Visie

Missie Vincentiusvereniging en meer specifiek Vincentiusvereniging Heerlen 

De Vincentiusvereniging Heerlen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht onze Vincentiusvereniging de situatie van de mensen structureel te verbeteren. Vanwege regionale verschillen leggen de afzonderlijke afdelingen in het land eigen accenten in de activiteiten (vincentiusverenging.nl). Als Vincentiusvereniging Heerlen situeert ons aanbod zich op het bieden van materiele ondersteuning die vooral bestaat uit tweedehands meubels, witgoed en klein huishoudelijke apparatuur, servies, bestek en andere gebruiksvoorwerpen die levensnoodzakelijk te noemen zijn. Hierin zijn we afhankelijk van giften en nalatenschappen en ons motto geldt hierin: “als wij hebben opgeslagen wat u kunt gebruiken, mag u het hebben.” Ook is het mogelijk om financieel te ondersteunen. Dit is echter pas een optie indien de meer laagdrempelige materiele ondersteuning onvoldoende blijkt te zijn. 

De Vincentiusvereniging is geworteld in de christelijke traditie. Zij bekommert zich om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. (Zie ook vincentiusvereniging.nl) Hierbij sluit Vincentiusvereniging Heerlen zich aan door materiële of financiële hulp te bieden waar deze nodig is. Per casus zal met zorg worden gekeken of het aanbod afdoende is om de desbetreffende hulpvraag in te vullen en waar mogelijk wordt eenieder geholpen. Hierin is samenwerking met andere stichtingen en initiatieven niet uitgesloten en wordt deze zelfs als wenselijk gezien. 

Visie Vincentiusvereniging Heerlen 

‘Behandel de mensen zoals u door hen behandeld wilt worden.’- Matteüs 7:12 (GNB)Ook de Vincentiusvereniging Heerlen sluit zich aan bij deze eeuwenoude uitspraak. Zoals in de missie omschreven, is het aanbod vanuit de Vincentius Vereniging Heerlen overwegend van materiele en financiële aard. Per aanvraag wordt met liefde gekeken of er een passend aanbod geleverd kan worden en met respect worden goederen geselecteerd en indien nodig langsgebracht. Hierin wordt rekening gehouden met de waardigheid van de cliënten. Zowel communicatie als omgang met aanvragers zal respectvol verlopen vanuit het bekende gezegde: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet!”