ANBI

Gegevens Vincentiusvereniging Heerlen met betrekking tot ANBI

Naam: Vincentiusvereniging Heerlen
RSIN of fiscaal nummer: 816054897
KvK#: 40188805
Correspondentieadres:
Insula 16
6416 BZ Heerlen
secretariaat@vincentiusheerlen.nl

Bestuurssamenstelling

Math Kreutz, voorzitter
Hans Meijers, secretaris
Wijnand Lindelauf, penningmeester
Michiel Boon, bestuurslid

Beloningsbeleid

De Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Er vinden geen vergoedingen plaats noch beloningen voor het verrichten van werkzaamheden.

De doelstelling

Het met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage leveren aan een goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in en rond Heerlen, vanuit het gedachtegoed van Vincentius à Paulo.

Het bestuur en haar directe activiteiten

Er vinden mimimaal 3 bestuursvergaderingen plaats per jaar. De activiteiten bestaan uit het verlichten van financiële nood binnen en buiten Heerlen, het bieden van materiële hulp, het verstrekken van advies en de verspreiding van kerstpakketten. Bovendien werkt Vincentiusvereniging Heerlen nauw samen met andere lokale hulpverlenende organisaties.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2020-2025 van de Vincentius Vereniging Heerlen

Financiële verantwoording

Download Balans 2023

Download Balans 2022

Download Jaarverslag 2021
Download Balans 2021

Download Jaarverslag 2020
Download Balans 2020

Download Jaarverslag 2019
Download Balans 2019