Doelstelling

Doelstelling Vincentiusvereniging Heerlen 

Statutair is de doelstelling van de Vincentiusvereniging de volgende: “De vereniging stelt zich ten doel het opsporen en vervullen van geestelijke en/of maatschappelijke noden en behoeften van individuen en groepen van personen teneinde daardoor in solidariteit met de samenleving mee te werken aan de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn. 

Aangezien de Vincentiusvereniging een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie is die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage wil leveren aan een menswaardig leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Vincentiusvereniging Heerlen wil hierin aanvullend zijn aan instanties zoals overheid en andere maatschappelijke organisaties om zo te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen. Om ervoor te zorgen dat wij aanvullende diensten verlenen, zijn het de officiële hulpverleners instanties die de hulpvragen zullen indienen en die voor ons een belangrijke signaalfunctie hebben in het detecteren van personen die onze hulp goed kunnen gebruiken om zo op gestructureerde wijze een bijdrage te kunnen leveren aan structurele en duurzame oplossing. 

In het uitrollen van onze doelstellingen zijn wij een samenwerking aangegaan met de Stichting Chrisko die vanuit project Papillon de nodige mankrachten levert. Het betreft hier een team van vrijwilligers die allen bereid zijn mee te helpen in het ophalen en rondbrengen van allerhande levensnoodzakelijke goederen. Graag verwijzen wij door naar de website van het project voor meer informatie.